Σχολικό Δίκτυο Οικολογίας και Βιβλιοφιλίας

  Tο σχολείο μας μελετά συστηματικά τη σχέση του σχολικού βιβλίου με το περιβάλλον, το σχολικό, όσο και ευρύτερα το φυσικό, κοινωνικό και το πολιτιστικό περιβάλλον.

 Οι προτάσεις δημοσιεύτηκαν στο σχολικό περιοδικό μας ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ, συζητήθηκαν ευρύτερα από τη κοινή γνώμη και σχολιάστηκαν ευνοϊκά από τον τοπικό και Αθηναϊκό τύπο.

 

1996-97: Επιστροφή των σχολικών βιβλίων για νέα χρήση.

1997-98: Ενδοσχολικός διαταξικός αλληλοβιβλιοδανεισμός.

1998-99: Εμπράγματη βιβλιοφιλία: το σύγχρονο καλομεταχειρισμένο σχολικό εγχειρίδιο-εργαλείο μάθησης

1999-00: Σχολικό βιβλιοπεριβάλλον

2000-01: Βιβλιοφιλία και οικολογία - Το δανειστικό σχολικό βιβλίο - Η δανειστική βιβλιοθήκη

2001-02: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ χωρίς σχολικά βιβλιο-σκουπίδια

 

  Κάθε χρόνο το σχολείο μας χρησιμοποιεί δέκα χιλιάδες (10000) σχολικά βιβλία. 

Τα δώδεκα (12) δέντρα ισοδυναμούν με ένα τόνο χαρτιού, όσο περίπου χρειάζονται για να γίνουν δύο χιλιάδες (2000) σχολικά βιβλία. 

Με τη μέθοδο του δανεισμού, δέκα χιλιάδες (10000) καθαρά, δανειστικά, σχολικά βιβλία διασώζουν περίπου εξήντα (60) δέντρα.

 Σε πέντε χρόνια σώζουμε τριακόσια (300) δέντρα, ένα μεγάλο δάσος! 

  Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. για την αγορά βιβλίων της  δανειστικής βιβλιοθήκης!

  Καλούμε σε συνεργασία όλα τα σχολεία, ιδιαίτερα τα Δημοτικά και Γυμνάσια, για να σώσουμε περισσότερα βιβλία και δέντρα, να αναβαθμίσουμε το σχολικό περιβάλλον και να δημιουργήσουμε μεγάλες και σύγχρονες σχολικές δανειστικές βιβλιοθήκες.

Τα μυνήματά μας:

ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΟ-ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΦΩΤΙΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΩΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΦΩΤΙΕΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΥΣΗ - ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

    Το δανειστικό σχολικό εγχειρίδιο

  και η σχολική δανειστική βιβλιοθήκη


     

 


Επταετής χρήση του ίδιου σχολικού βιβλίου από επτά διαφορετικούς μαθητές στο γερμανικό σχολείο!

 

1980-81Thomas               

1981-82 Beate                    

1982-83 Κatherina            

1983-84 Andreas              

1984-85 Stefan

1985-86 Ralf

1986-87 Άρης Αναστασίου

Τα σχολικά εγχειρίδια παραδίδονται και παραλαμβάνονται καθαρά  τον Ιούνιο ως βιβλιοφιλική σκυτάλη αλλά και ως επιβράβευση της πραγωγήςστο σχολείο.

 

                                                

 

 

   

 

 

Βιβλιοφιλικός και περιβαλλοντικός στόχος του 65ου Γυμνασίου για τα ξενόγλωσσα και ελληνικά σχολικά εγχειρίδια είναι η πενταετής χρήση του ίδιου βιβλίου από πέντε (5) διαφορετικούς μαθητές.

 

1999-2000 Γολεμάτης Βασίλης (Α5)

2000-2001 Μπεργούνη Παρασκευή (Α2)

2001-2002……….

2002-2003……….

2003-2004……….

 

   Στόχος επίσης παραμένει η δημιουργία σχολικού δικτύου βιβλιοφιλίας με τη συνεργασία και άλλων σχολείων για την πενταετή χρήση όλων των σχολικών βιβλίων για τα επόμενα πέντε σχολικά έτη 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.

   Στο σχολείο μας υπάρχουν Ελληνικά, Γερμανικά και Γαλλικά δανειστικά σχολικά εγχειρίδια ποιότητας που αντέχουν σε πολυετείς χρήσεις.

  Επίσης λειτουργεί σε μόνιμη βάση έκθεση καμένου και κακοποιημένου σχολικού βιβλίου με στόχο την εξάλειψη του σχολικού βιβλιο-χουλιγκανισμού. 

Διεκδικούμε από το Υπουργείο Παιδείας 1.382.995 δρχ. από την εφαρμογή του Δανειστικού Σχολικού Βιβλίου. Στο ποσό αυτό θα υπολογίζονται και οι τόκοι από τον Σεπτέμβριο του 2000!

  Όλα τα ποσά που θα εξοικονομήσουμε, θα τα διαθέσουμε για την σχολική βιβλιοθήκη, το σχολικό περιοδικό και τις σχολικές εκδρομές.

 

                                                                        

 

 

Το δανειστικό σχολικό βιβλίο

  

 Στο σχολείο μας τα βιβλία διατηρούνται απολύτως καθαρά, σαν καινούργια «του κουτιού», και ξαναμοιράζονται στους μαθητές τον Ιούνιο σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και την οικολογική καινοτομία που εφαρμόζουμε για να σώζουμε και τα δέντρα και τα βιβλία. 

 Τα ίδια βιβλία εξακολουθούν να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε είναι απολύτως βέβαιον ότι θα ξαναχρησιμοποιηθούν και το επόμενο σχολικό έτος.

   Σημειώνουμε ότι σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες λειτουργεί ο θεσμός της Δωρεάν Παιδείας σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948 (Άρθρο 26). Η Δωρεάν Παιδεία όμως στις αναπτυγμένες χώρες στηρίζεται και αναβαθμίζεται με τον θεσμό της σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης και με τον θεσμό του δανειστικού σχολικού βιβλίου.    

   Κοινωνία και Πολιτεία συνειδητοποιούν στην πράξη ότι οι Μαθητές δικαιούνται τη χρήση και όχι την κτήση των σχολικών βιβλίων. Πλουτίζουν τις σχολικές βιβλιοθήκες με σύγχρονα σχολικά βιβλία και καθιερώνουν την βιβλιοθηκοκεντρική σχολική μάθηση.

 

 

 

 

 

 

 

Η Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη

και το Δανειστικό σχολικό εγχειρίδιο

 

  Το σχολικό βιβλίο ποιότητας αντέχει στο χρόνο και την πολλαπλή χρήση. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ο θεσμός της Δωρεάν Παιδείας κατοχυρώνεται και συμπληρώνεται, υποστηρίζεται και αναβαθμίζεται, με τους θεσμούς της σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης και το δανειστικό σχολικό εγχειρίδιο πολύχρονης και πολλαπλής χρήσης.

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γερμανικό βιβλίο. Όπως διαπιστώνουμε από τη σχετική σφραγίδα το ίδιο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε επί επτά (7) σχολικά έτη αλληλοδανειστικά, από επτά (7) διαφορετικούς μαθητές και μετά πήγε για ανακύκλωση.

   Σε περίπτωση που ο μαθητής καταστρέψει το βιβλίο με ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής είναι υποχρεωμένο να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο. Σχετικά προβλέπεται στο Ν. 1566/85, Άρθρο 2, 7:  «…Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν στο τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για τους μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και όσους ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους».

 

   Τα πλεονεκτήματα του δανειστικού σχολικού βιβλίου είναι πολλαπλά διοικητικά, παιδαγωγικά και οικονομικά.

   Ας πάρουμε για παράδειγμα το 65ο Γυμνάσιο, όπου εφαρμόζεται πειραματικά ο θεσμός με τη σύμφωνη γνώμη Μαθητών, Γονέων και Καθηγητών και αποδείχτηκε στην πράξη ότι το σχολικό βιβλίο μπορεί να διατηρηθεί και ότι οι νέοι δεν είναι ….φασίστες, όπου κατά διατείνονται ορισμένοι επικριτές, προφανώς θύματα ενός διοικητικού αβδηρισμού ή μιας διανοητικής τάσης ιδεολογικοποίησης των πάντων ή μιας φτηνής οικονομίστικης ερμηνείας των πραγμάτων.

   Στο ΦΕΚ Α. Φ. 1380, Τεύχος Β΄, 10/11/2000 στα άρθρα 14,15,16 και 17 προβλέπονται οι ετήσιες δαπάνες για τα ξενόγλωσσα βιβλία Γυμνασίου  μέχρι το 2004 κατά 2,5 δις. Εάν εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο 2001 μέχρι το 2006, επί πέντε σχολικά έτη, απαιτούνται συνολικά ( 5χ2,5 δις.) 12,5 δις.

 

 

   Με το δανειστικό βιβλίο εξοικονομούνται 10 δις., εφόσον το ίδιο βιβλίο θα πληρωθεί για ένα σχολικό έτος και θα χρησιμοποιείται επί πέντε. Είναι αυτονόητο, άλλωστε προβλέπεται ήδη και στο ΦΕΚ, ότι τα «υφιστάμενα στις 31/12 εκάστου έτους χρηματικά υπόλοιπα των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, χρησιμοποιούνται για κάλυψη όμοιων αναγκών κατά το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη», δηλ. σχολικές βιβλιοθήκες και σχολικές μορφωτικές δραστηριότητες.

   Το σχολείο μας με βάση τα σημερινά δεδομένα με την επίσημη εφαρμογή του θεσμού τον Σεπτέμβριο του 2001 εξασφαλίζει για την προσεχή πενταετία, μόνο από τα ξενόγλωσσα βιβλία, οκτώ(8) εκατομμύρια περίπου. Εάν εφαρμοσθεί και στα άλλα διδακτικά βιβλία, όπως είναι το αίτημά μας, εξασφαλίζουμε πάνω από σαράντα(40) εκατομμύρια με τους μετριότερους υπολογισμούς.

   Αξίζει να τονιστεί ότι υπεραπλουστεύεται η διοικητική διαδικασία προμήθειας και χορήγησης των βιβλίων, αφού θα προβλέπεται πλέον όχι σε ετήσια επαναλαμβανόμενη αλλά σε ευρύτερο, πενταετή τουλάχιστον, χρονικό ορίζοντα. Εκατομμύρια εργατοώρες εξοικονομούνται.

  Με την εξασφάλιση ευρύτερου χρονικού ορίζοντα στη διανομή των βιβλίων παρέχεται μεγαλύτερη άνεση χρόνου για την κατάρτιση σύγχρονου προγράμματος σπουδών και την έκδοση νέων σχολικών εγχειριδίων ποιότητας. Μπορεί να γίνει προγραμματισμός πενταετίας, εξαετίας ή και επταετίας.  

 

  Οι εικόνες από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας θα σας πείσουν να συμμετέχετε ενεργά στο Σχολικό Δίκτυο Οικολογίας και Βιβλιοφιλίας (ΣΔΟΒ)

 

                       Στείλτε μας e-mail: